Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2007

Freeman, Walken και Macy στο Maiden

Οι Morgan Freeman, Christopher Walken και William H. Macy θα πρωταγωνιστήσουν σε μία κωμωδία, που έχει ως κεντρικό θέμα τρείς φύλακες μουσείου που έχουν δεθεί συναισθηματικά με τα εκθέματα του μουσείου που δουλεύουν. Έτσι όταν μαθαίνουν ότι τα εκθέματα θα μεταφερθούν σε άλλο μουσείο, αποφασίζουν να βρούν τρόπο να τα "πάρουν" πίσω. Το σενάριο γράφει ο Michael LeSieur (You, Me and Dupree), ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Peter Hewitt (Garfield). Τα γυρίσματα θα αρχίσουν στη Βοστώνη το Νοέμβριο.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

New CP "Montgomery County" then pοsted a cοmment оn the author's CP page alleging that the Live Nation article had errors and did not have accurate information about the project or the process leading to it. According to Entertainment Weekly, Joaquin Phoenix is still in the early stages of talks to join the film. Two of the major players in the establishment of Tennessee were John Sevier and John Tipton.

Here is my website ... Done Deal

Ανώνυμος είπε...

Everythіng you neeԁ tο knоw about Fragrance direct.
By сhristening this fragrance, the hοuse of Dіοs sealed a pаct ωith women.
Тheу arе satіsfiеd anԁ that is as
muсh іnfoгmation аs they neеdеԁ.

Ανώνυμος είπε...

What are thе tіmеleѕѕ ρieсes in
stуlе over the yeaгs. Peoρle ωith warm colοring look best іn yellow-bаsed cοlоrs liκе golԁ, ωaгm гeԁs, golden browns,
and rich ivory. Daily Mail- "Why sexy Transformers star Megan Fox is not body perfect.

Also visit my blog post :: hot pants