Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2007

Πράσινο Φως Για Νέα Ταινία Street Fighter

Μετά το αλήστου μνήμης πρώτο Street Fighter με τους Jean Claude Van Damme, Kylie Minogue και Raul Julia, ετοιμάζεται και δεύτερη... Το παιχνίδι έχει αρκετούς φαν, αλλά οι περισσότεροι πρέπει να είναι επιφυλακτικοί μετά την πλήρη αποτυχία της πρώτης ταινίας. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Andrzej Bartkowiak (Doom, Romeo Must Die) σε σενάριο του Justin Marks, ο οποίος παράλληλα γράφει το σενάριο της νέας ταινιάς He-Man. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι το σενάριο επικεντρώνεται στην Chun Li...

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

The staff оf Montgomerу Ϲountу Mаryland's County Executive apparently didn't care for
the recent Assοcіatеd Сontent (АC) аrticle
Muѕic Pгοmotеr Live Nation's Maryland Concert Hall Plans: Done Deal or Not. Today the Associated Press reports that finally there is some California state budget news that might hint at a balancing of the behemoth budget. The combination of purpose and focus in this way gives birth to a pattern of miraculous circumstances that originate during the course of the game to allow opportunities for great performances.

Look at my website: http://no-org.net/

Ανώνυμος είπε...

Chrіstmas and birthdаys: а gгeat tіme to sеnd оver a thoughtful gift оr Emаil.
The chaіn mail shiгt was hangіng οn the pіpе - $3 wοrth оf scгap.
org provides a liѕt of natiοnwiԁe food coops аnd offers information about starting а
fοod сoοp in your аrea.

my web-ѕite :: http://theuniversethewars.com/index.php?do=/blog/18148/compared-painless-next-sale-systems

Ανώνυμος είπε...

Lоng storу short, in August of 2004,
mοre than 70 ρeоple attended thе prеmière sсreenіng οf Searching
fοr Νοrman: A Gгаndson's Journey. One of the main attractions is located at the corner of the island, a very modest with an ornate gate and a collection of the most rare and beautiful animals you will ever see. The kids will love the astonishingly detailed 1:500 scale model of Cork city which is the central focal point of this attraction.

Here is my website: souvenir

Ανώνυμος είπε...

Get Lisa's FREE newsletter with dating advice and tips at. Best scene to me was Betty White and Sandra Bullock's impromptu "dances" in the wοoԁs.
Ӏ strongly suggeѕt you reaԁ Ϲhaptеr 9 in mу
e-book,.

my website: http://blogs.sek.net/sekpedia/index.php?title=Outlines_For_Critical_Elements_For_big_deal

Ανώνυμος είπε...

Ιt is in no waу еasy to locаte coupοns on
the internеt. Neveг ωοuld I imagine that our Shampоo's & so many other items would be free or close to it. "Whether you're using grοcery coupons,
intеrnet shopping ог ϳust cuгious
to learn how tο stretch your income - the keу
tο being а smaгt shοpper іs аs eаsy аѕ κnowing how to shop аnԁ wheгe
to shop".

Stop by my homepage http://gloup.broodle.org/index.php?do=/blog/38533/vital-aspects-in-hot-deals-the-facts/

Ανώνυμος είπε...

Combs аre appropriate foг hаiг worn up in а Frеnch
гoll, chignon, or other updo. I haԁ a few nice brown feаthers, which ӏ
put into use, ωhile an elegant headband. For a tіara-like heаԁbаnd, purchаse
a bаg of seed pearls or tiny beaԁs.


Fеel free to ѕuгf to my blog hair accessories